Merhaba sevgili okurlar! Bu blog yazısında, Ansible kullanarak yapılandırma yönetimini adım adım nasıl gerçekleştireceğinizi anlatacağım. Ansible, IT otomasyonu için kullanılan güçlü bir araçtır ve sunucu yapılandırmalarınızı, uygulama dağıtımlarınızı ve diğer IT görevlerinizi kod olarak tanımlamanıza olanak tanır. Hadi başlayalım!

Adım 1: Ansible Kurulumu

Öncelikle, Ansible’ı bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Aşağıdaki adımları izleyerek Ansible’ı kurabilirsiniz:

sudo apt update
sudo apt install -y ansible

Kurulumun başarılı olduğunu doğrulamak için:

ansible --version

Adım 2: Envanter Dosyası Oluşturma

Ansible, hedef sunucuları envanter dosyasında tanımlar. Envanter dosyasını oluşturmak için bir dizin oluşturun ve içine hosts adlı bir dosya ekleyin:

mkdir my-ansible-project
cd my-ansible-project
touch hosts

hosts dosyasına aşağıdaki içeriği ekleyin. Bu örnekte, bir grup sunucuya (web sunucuları) erişim sağlıyoruz:

[webservers]
webserver1 ansible_host=192.168.1.10 ansible_user=ubuntu
webserver2 ansible_host=192.168.1.11 ansible_user=ubuntu

Adım 3: Ansible Playbook Oluşturma

Ansible playbook, yapılandırma görevlerini tanımladığınız dosyadır. Yeni bir playbook.yml dosyası oluşturun:

touch playbook.yml

playbook.yml dosyasına aşağıdaki içeriği ekleyin. Bu playbook, NGINX web sunucusunu kurar ve yapılandırır:

- hosts: webservers
become: yes
tasks:
- name: Update apt cache
apt:
update_cache: yes

- name: Install NGINX
apt:
name: nginx
state: present

- name: Ensure NGINX is running
service:
name: nginx
state: started
enabled: yes

Adım 4: Ansible Playbook’u Çalıştırma

Ansible playbook’unuzu çalıştırmak için aşağıdaki komutu kullanın:

ansible-playbook -i hosts playbook.yml

Bu komut, envanter dosyasındaki sunuculara bağlanır ve playbook’ta tanımlanan görevleri yerine getirir.

Adım 5: Yapılandırmayı Doğrulama

Playbook çalıştırıldıktan sonra, yapılandırmanın başarılı olduğunu doğrulamak için web tarayıcınızı açın ve web sunucularınızın IP adresine gidin (http://192.168.1.10 ve http://192.168.1.11). NGINX varsayılan sayfasını görmelisiniz.

Adım 6: Ansible Modülleri Kullanma

Ansible, farklı görevleri gerçekleştirmek için birçok modül sunar. Örneğin, bir dosyayı kopyalamak için copy modülünü kullanabilirsiniz:

- name: Copy index.html to web servers
copy:
src: /path/to/local/index.html
dest: /var/www/html/index.html

Tebrikler! Ansible kullanarak yapılandırma yönetimini başarıyla gerçekleştirdiniz. Ansible, IT altyapınızı kod olarak tanımlamanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanır, bu da süreçlerinizi daha hızlı, güvenilir ve tekrarlanabilir hale getirir. Sorularınız olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın!