docker_logo

Merhaba! Bugün sizlere Ubuntu 20.04 üzerinde Docker kurulumunu adım adım nasıl yapacağınızı anlatacağım. Docker, uygulamalarınızı izole ortamlar olan konteynerlerde çalıştırmanızı sağlayan harika bir araçtır. Hadi başlayalım!

Adım 1: Sistem Güncellemelerini Yapın

Öncelikle, sisteminizin güncel olduğundan emin olmalısınız. Bunun için terminali açın ve aşağıdaki komutları çalıştırın:

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

Adım 2: Gerekli Paketleri Yükleyin

Docker’ı kurmadan önce bazı bağımlılıkları yüklemeniz gerekiyor:

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common -y

Adım 3: Docker’ın Resmi GPG Anahtarını Ekleyin

Docker’ın resmi GPG anahtarını ekleyerek, paketin güvenilirliğini sağlayabilirsiniz:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Adım 4: Docker Deposu Ekleyin

Docker paketlerini indirip kurmak için resmi Docker deposunu sisteminize ekleyin:

echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Adım 5: Docker’ı Kurun

Artık Docker’ı kurabilirsiniz. Öncelikle, depoları güncelleyin ve ardından Docker’ı yükleyin:

sudo apt update
sudo apt install docker-ce -y

Adım 6: Docker Servisini Başlatın ve Kontrol Edin

Docker servisini başlatın ve sistem açılışında otomatik olarak başlamasını sağlayın:

sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker

Docker’ın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin:

sudo systemctl status docker

Adım 7: Docker Kurulumunu Doğrulayın

Docker’ın doğru kurulduğunu doğrulamak için basit bir test yapın:

sudo docker run hello-world

Bu komut, Docker’ın doğru bir şekilde kurulduğunu doğrulamak için bir test görüntüsü indirir ve çalıştırır.