Merhaba sevgili okurlar! Bu blog yazısında, Kubernetes Cluster kurulumunu ve yapılandırmasını adım adım nasıl yapacağınızı anlatacağım. Kubernetes, uygulamalarınızı yönetmek için güçlü bir konteyner orkestrasyon platformudur. Hadi başlayalım!

Adım 1: Sistem Güncellemeleri

Öncelikle, sisteminizin güncel olduğundan emin olun:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y

Adım 2: Docker Kurulumu

Kubernetes’in temelinde Docker çalıştığı için, öncelikle Docker’ı kurmamız gerekiyor:

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce

Docker’ı çalıştırmak için gerekli ayarları yapın:

sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker

Adım 3: Kubernetes Kurulum Paketlerini Ekleyin

Kubernetes bileşenlerini yüklemek için gerekli depoları ekleyin:

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl
sudo curl -fsSL https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
sudo apt-get update

Adım 4: Kubernetes Bileşenlerini Kurun

kubeadm, kubelet ve kubectl araçlarını yükleyin:

sudo apt-get install -y kubelet kubeadm kubectl
sudo apt-mark hold kubelet kubeadm kubectl

Adım 5: Kubelet’i Başlatın

Kubelet servisini başlatın ve sistem açılışında otomatik olarak başlamasını sağlayın:

sudo systemctl enable kubelet
sudo systemctl start kubelet

Adım 6: Kubernetes Ana Düğümünü Başlatın

Kubernetes kümelerini başlatmak için kubeadm init komutunu kullanın. Bu komut, ana düğüm (master node) olarak kullanılacak olan makineyi başlatır:

sudo kubeadm init --pod-network-cidr=10.244.0.0/16

Bu komutun çıktısında, işçi düğümleri (worker nodes) eklemek için kullanacağınız bir komut gösterilecektir. Bu komutu kaydedin.

Adım 7: Kubectl Yapılandırması

Kullanıcı olarak kubectl komutunu kullanabilmek için yapılandırmaları kopyalayın:

mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

Adım 8: Pod Ağı Eklentisi Kurulumu

Kubernetes kümenizi çalışır hale getirmek için bir pod ağı eklentisi yükleyin. Bu örnekte, Flannel kullanılacaktır:

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml

Adım 9: İşçi Düğümlerini Kümeye Ekleyin

Diğer düğümleri kümeye eklemek için, ana düğümde aldığınız kubeadm join komutunu kullanarak işçi düğümlerinde çalıştırın. Örnek:

sudo kubeadm join <master-ip>:<master-port> --token <token> --discovery-token-ca-cert-hash sha256:<hash>

Tebrikler! Ubuntu üzerinde Kubernetes Cluster kurulumunu başarıyla tamamladınız. Artık Kubernetes kümenizi yönetmek ve uygulamalarınızı dağıtmak için hazırsınız. Sorularınız olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın!